Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Regulamin grup

REGULAMIN
GRUP RADY 14000 IM. JANA PAWŁA II RYCERZY KOLUMBA
DZIAŁAJĄCYCH NA KOMUNIKATORACH MESSENGER I WHATSAPP

 

 1. Uczestnikiem grup może być wyłącznie Rycerz Kolumba z Rady nr 14000 oraz uczestnicy specjalni za zgodą Wielkiego Rycerza
 2. Grupy służą do szybkiej komunikacji z Braćmi Rady nr 14000, w szczególności do:
  a. Przekazywania komunikatów dotyczących spotkań Rady oraz wszelkich wydarzeń organizowanych przez Radę nr 14000 lub takich, w których Rada bierze udział
  b. Dyskusji i ustaleń na tematy w/w
  c. Przekazywania próśb braterskich i ofiarowania pomocy braterskiej
  d. Informowania o sytuacjach kryzysowych, w których Rada może pomóc
  e. Przekazywania próśb o modlitwę i innych duchowych
  f. Innych, które są logiczne i nie są sprzeczne w pkt. 3
 3. Na Grupach zabrania się:
  a. Używania sformułowań obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich i wszelkich innych, które są ogólnie nie akceptowalne przez kulturalnych i wierzących ludzi
  b. Prowadzenia jakichkolwiek dyskusji o tematyce politycznej
  c. Umieszczanie jakichkolwiek komunikatów, zdjęć, czy relacji z wydarzeń, w których Rada 14000 nie brała bezpośredniego udziału
  d. Innych, które w sposób logiczny nie pasują do tych Grup
 4. Za złamanie Regulaminu, Administrator będzie usuwał Uczestnika bez konieczności wcześniejszego powiadomienia
 5. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane na bieżąco, a informacja o nich ukaże się jako wpis na Grupach komunikatorów Messenger w WhatsApp

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 października 2021 roku i jest ważny do czasu ukazania się nowego.

 

Zatwierdzony przez Wielkiego Rycerza br. Sławomira Wójtowicza dnia 29 września 2021 roku.

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba