Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Oficerowie Rady

Oficerowie Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie

Wielki Rycerz br. Sławomir Wójtowicz
KofC P

Zastępca Wielkiego Rycerza br. Roman Drążek
KofC P

Kanclerz br. Mirosław Kukułka
KofC P

Sekretarz d/s Finansów br. Tomasz Mazanek
KofC P

Kronikarz br. Grzegorz Wojtiuk
KofC I

Skarbnik br. Jan Góralczyk
KofC P

Radca br. Jerzy Charuza
KofC III

Kustosz br. Ryszard Biernacik
KofC III

Strażnik Wnętrz br. Piotr Kuzera
KofC III

Strażnik Bram br. Wiesław Misiak
KofC III

Lektor br. Marcin Wojtiuk
KofC I

Powiernicy br. Przemysław Bednarz (III)
KofC P

br. Piotr Jurek (II)
KofC III

br. Tadeusz Augustyn (I)
KofC P

Kapelan ks. Tomasz Kraj
KofC P

Współkapelan ks. Sebastian Nowicki
KofC III
Współkapelan ks. Jacek Pietruszka
KofC P
Współkapelan ks. Krzysztof Polewka
KofC III
Współkapelan ks. Robert Skwarczyński
KofC III
Współkapelan ks. Robert Tyrała
KofC I
Współkapelan ks. Artur Czepiel
KofC I

 

 

 

 

 

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba