Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Oficerowie Rady

Oficerowie Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie w roku bratnim 2023/2024

Wielki Rycerz br. Sławomir Wójtowicz
KofC P

Zastępca Wielkiego Rycerza br. Ryszard Biernacik
KofC

Kanclerz br. Mirosław Kukułka
KofC P

Sekretarz d/s Finansów br. Tomasz Mazanek
KofC P

Kronikarz br. Krzysztof Mirek
KofC

Skarbnik br. Jan Góralczyk
KofC P

Radca br. Wacław Mirek
KofC

Kustosz br. Wiesław Misiak
KofC

Strażnik Wnętrz br. Konrad Eckes
KofC

Strażnik Bram br. Zbigniew Ulmaniec
KofC

Lektor vacat

Powiernicy

br. Tadeusz Augustyn (III)
KofC P

br. Andrzej Jarguz (II)
KofC

br. Piotr Jurek (I)
KofC


Kapelan ks. Tomasz Kraj
KofC P

Współkapelan ks. Sebastian Nowicki
KofC
Współkapelan ks. Krzysztof Polewka
KofC
Współkapelan ks. Robert Skwarczyński
KofC
Współkapelan ks. Robert Tyrała
KofC
Współkapelan ks. Artur Czepiel
KofC

 

 

 

 

 

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba