Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Oficerowie Rady

Oficerowie Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie

Wielki Rycerz br. Sławomir Wójtowicz
KofC P

  
Zastępca Wielkiego Rycerza vacat

   
Kanclerz br. Piotr Ładoś
KofC P

   
Sekretarz d/s Finansów br. Tomasz Mazanek
KofC P

   
Kronikarz br. Jerzy Charuza
KofC II

   
Skarbnik br. Jan Góralczyk
KofC P

   
Radca br. Mirosław Kukułka
KofC P

   
Kustosz br. Ryszard Biernacik
KofC II

   
Strażnik Wnętrz br. Wiesław Misiak
KofC II

   
Strażnik Bram br. Roman Drążek
KofC III

   
Lektor br. Kajetan Klimas
KofC I

   
Powiernicy

br. Tadeusz Augustyn (III) 
KofC P

br. Przemysław Bednarz (II)
KofC P

br. Eugeniusz Konieczny (I)
KofC P


   
Kapelan ks. dr Marek Leśniak
KofC P

   
Współkapelan ks. Robert Skwarczyński
KofC III

 

 

 

 

 

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba | Bazylika św. Floriana