Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Oficerowie Rady

Oficerowie Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie

Wielki Rycerz br. Sławomir Wójtowicz
KofC P

Zastępca Wielkiego Rycerza br. Roman Drążek
KofC P

Kanclerz br. Mirosław Kukułka
KofC P

Sekretarz d/s Finansów br. Tomasz Mazanek
KofC P

Kronikarz br. Grzegorz Wojtiuk
KofC I

Skarbnik br. Jan Góralczyk
KofC P

Radca br. Jerzy Charuza
KofC II

Kustosz br. Ryszard Biernacik
KofC II

Strażnik Wnętrz br. Piotr Kuzera
KofC II

Strażnik Bram br. Wiesław Misiak
KofC I

Lektor br. Marcin Wojtiuk
KofC I

Powiernicy br. Przemysław Bednarz (III)
KofC P

br. Piotr Jurek (II)
KofC III

br. Tadeusz Augustyn (I)
KofC P

Kapelan ks. Tomasz Kraj
KofC P

Współkapelan ks. Sebastian Nowicki
KofC III
Współkapelan ks. Jacek Pietruszka
KofC P
Współkapelan ks. Krzysztof Polewka
KofC III
Współkapelan ks. Robert Skwarczyński
KofC III
Współkapelan ks. Robert Tyrała
KofC I
Współkapelan ks. Artur Czepiel
KofC I

 

 

 

 

 

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba