Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Oficerowie Rady

Oficerowie Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie

Wielki Rycerz br. Sławomir Wójtowicz
KofC P

Zastępca Wielkiego Rycerza br. Ryszard Biernacik
KofC

Kanclerz br. Mirosław Kukułka
KofC P

Sekretarz d/s Finansów br. Tomasz Mazanek
KofC P

Kronikarz br. Piotr Ładoś
KofC P

Skarbnik br. Jan Góralczyk
KofC P

Radca br. Wacław Mirek
KofC

Kustosz br. Wiesław Misiak
KofC

Strażnik Wnętrz br. Konrad Eckes
KofC

Strażnik Bram br. Zbigniew Ulmaniec
KofC

Lektor br. Krzysztof Mirek
KofC

Powiernicy

br. Andrzej Jarguz (III)
KofC

br. Piotr Jurek (II)
KofC

br. Tadeusz Augustyn (I)
KofC P


Kapelan ks. Tomasz Kraj
KofC P

Współkapelan ks. Sebastian Nowicki
KofC
Współkapelan ks. Krzysztof Polewka
KofC
Współkapelan ks. Robert Skwarczyński
KofC
Współkapelan ks. Robert Tyrała
KofC
Współkapelan ks. Artur Czepiel
KofC

 

 

 

 

 

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba