Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Oficerowie Rady

Oficerowie Rady nr 14000 Rycerzy Kolumba im. Jana Pawła II w Krakowie

Wielki Rycerz br. Sławomir Wójtowicz
KofC P

Zastępca Wielkiego Rycerza br. Roman Drążek
KofC III

Kanclerz br. Mirosław Kukułka
KofC P

Sekretarz d/s Finansów br. Tomasz Mazanek
KofC P

Kronikarz br. Kajetan Klimas
KofC III

Skarbnik br. Jan Góralczyk
KofC P

Radca br. Jerzy Charuza
KofC III

Kustosz br. Ryszard Biernacik
KofC II

Strażnik Wnętrz br. Wiesław Misiak
KofC II

Strażnik Bram br. Piotr Ładoś
KofC P

Lektor vacat

Powiernicy br. Piotr Jurek (III)
KofC III

br. Tadeusz Augustyn (II)
KofC P

br. Przemysław Bednarz (I)
KofC P

Kapelan vacat

Współkapelan ks. Sebastian Nowicki
KofC III
Współkapelan ks. Jacek Pietruszka
KofC P
Współkapelan ks. Krzysztof Polewka
KofC III
Współkapelan ks. Robert Skwarczyński
KofC III

 

 

 

 

 

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba | Bazylika św. Floriana