Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Św. Jan Paweł II

Rycerze Kolumba współpracowali z Ojcem Świętym Janem Pawłem II od początku jego pontyfikatu.

Wielkie i święte dzieła odznaczały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. W ich realizacji, Papież zawsze mógł liczyć na poparcie Rycerzy Kolumba.

Na przestrzeni lat współpraca Rycerzy z Ojcem Świętym obejmowała trzy główne dziedziny: komunikację radiowo-telewizyjną, renowację i prace budowlane przy bazylice Św. Piotra w Rzymie, a także finansowanie inicjatyw Ojca Świętego.

Komunikacja radiowo-telewizyjna

W czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Rycerze Kolumba odegrali główną rolę w rozwoju technologicznym środków przekazu Watykanu, umożliwiając komunikację z całym światem. W 1978 roku transmisja do krajów misyjnych inauguracji Ojca Świętego Jana Pawła II była finansowana przez Rycerzy Kolumba. Wkrótce potem Rycerze Kolumba sponsorowali realizację filmu z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, która odbyła się do Meksyku i sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupe.

Od samego początku wzrastało zaangażowanie i współpraca Rycerzy z Watykanem w zakresie rozwoju komunikacji radiowo-telewizyjnej. Kiedy w 1979 roku papież odwiedził Stany Zjednoczone, to film z tej podróży sponsorowali Rycerze Kolumba.

Kilka lat później, w 1985 roku, Rycerze Kolumba sfinansowali kupno ruchomego studia telewizyjnego dla Telewizji Watykańskiej. Dwa wozy transmisyjne także zostały zakupione przez Rycerzy Kolumba, w 1991 i w 1993 roku.

Poza tym, Rycerze zakupili nowy przekaźnik dla radia watykańskiego w 1985 roku, sponsorowali i współpracowali z Watykanem przy realizacji różnych programów satelitarnych, wliczając w to takie wydarzenia związane z Ojcem Świętym jak: Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (1986), Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (2002), Światowy Dzień Młodzieży w Manili (1995), Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie (2000), uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra na Wielki Jubileusz, wizytę Ojca Świętego w Nazarecie (2000), i wiele innych które były transmitowane przez łącza satelitarne Rycerzy.

Oprócz finansowanie połączeń satelitarnych i realizacji filmów z wydarzeń pontyfikalnych, a także innych potrzeb w zakresie komunikacji radiowo-telewizyjnej Watykanu, Rycerze finansowali komputeryzację biura Kongregacji ds. Świętych (1992), komputeryzację katalogów Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego w Rzymie (2002), i produkcję wirtualnego zwiedzania papieskiej prywatnej Kaplicy Matki Zbawiciela (Redemptoris Mater), aby można było podziwiać piękno mozaik projektowanych przez ojca Marka Ivana Rupnika, który także jest autorem projektu zmian dekoracji kaplicy Najświętszej Rodziny w Urzędzie Najwyższej Rady.

Odnowa i prace budowlane w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie

Podczas pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Rycerze Kolumba byli jednym z głównych sponsorów renowacji i prac budowlanych podjętych w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. W 1981 roku, Rycerze współpracowali z Fabbrica di San Pietro przy budowie Grot Watykańskich Bazyliki Św. Piotra, wliczając w to budowę Kaplicy Świętych: Benedykta, Cyryla i Metodego, patronów Europy, a także rozbudowę do 1,5 poprzedniej wielkości istniejącej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (polski wizerunek Matki Bożej, do którego Ojciec Święty Jan Paweł II miał szczególne nabożeństwo).

To był tylko początek. Pierwsza od 350 lat renowacja fasady Bazyliki Świętego Piotra była finansowana przez Rycerzy (1985), którzy także finansowali odnowę XVII-to wiecznego atrium i Drzwi Świętych także w Bazylice Św. Piotra (1999) w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

Także znaczna ilość renowacji dzieł sztuki w Watykanie była sponsorowana przez Rycerzy np.: odnowa sufitu w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Piotra (1993) a także wiele dzieł sztuki w Grotach Watykańskich (2002).

W 1985 roku, papież w uznaniu zasług Rycerzy Kolumba dla prac renowacyjnych fasady, podarował Muzeum Rycerzy Kolumba w New Haven krzyż z brązu, który od 1614 roku do czasu prac renowacyjnych, był krzyżem trzymanym przez figurę Chrystusa znajdującą się na szczycie fasady Bazyliki.

Oprócz sponsorowania wielu prac renowacyjnych, Rycerze zorganizowali w Muzeum Rycerzy Kolumba w New Haven, wystawę ponad 100 architektonicznych eksponatów i dzieł sztuki związanych z powstaniem Bazyliki Świętego Piotra.

Poparcie dla różnych inicjatyw Ojca Świętego

Oprócz współpracy z Watykanem w dziedzinie technologii komunikacji radiowej i telewizyjnej w czasie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rycerze Kolumba także finansowali liczne konkretne projekty Ojca Świętego i ściśle z nim współpracowali przy realizacji tych inicjatyw.

Jedną z najważniejszych inicjatyw Rycerzy Kolumba w ramach współpracy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, było ufundowanie w 1981 roku Fundacji Vicarius Christi.

Fundacja ta miała kapitał własny w wysokości 1 miliona dolarów, odsetki od niego były do wyłącznej dyspozycji Ojca Świętego. Od tego czasu wartość kapitału własnego fundacji wzrosła do 20 milionów dolarów, a odsetki od niego osiągnęły 35 milionów dolarów które były do dyspozycji Ojca Świętego.

Popierając walkę Ojca Świętego z ateizmem i ateistycznym komunizmem, Rycerze sponsorowali konferencję pt. „Wspólne chrześcijańskie korzenie narodów europejskich”.  Następnie sfinansowali też publikację materiałów z konferencji w 1500 egzemplarzach dwu-tomowego wydania.  Materiały te zostały przekazane do wschodniej, wówczas komunistycznej, Europy.

Rycerze także pomagali w finansowaniu papieskich podróży jak np. podróż do Kanady w 1984 roku, czy też do USA w 1987.  Wiele papieskich dokumentów było wydawanych przez Rycerzy jak np.

„Papież przemawia do amerykańskiego Kościoła”, także wspólnie z Cambridge Center for Study of Faith and Culture, komplet papieskich przemówień do katolików w USA w latach od 1979 do 1988.  Rycerze także opracowali i wydali materiały pomocnicze do studiowania encykliki papieskiej „ Christifideles Laici ”.

Rycerze Kolumba także co roku dofinansowywali działalność Międzynarodowego Ośrodka Młodzieży San Lorenzo w Rzymie.  Ośrodek ten stwarza warunki dla młodych pielgrzymów do zapoznania się z Rzymem i Watykanem w stosownej, modlitewnej atmosferze.

W latach 1995-1999, Rycerze Kolumba w całości sfinansowali zakup za sumę 1,5 miliona dolarów siedziby stałego obserwatora Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku.

Oprócz wsparcia finansowego, Rycerze Kolumba odpowiedzieli na apel Ojca Świętego  o aktywne zaangażowanie świeckich w nową ewangelizację.

Rycerze nie tylko przekazywali datki pieniężne i przepracowali niezliczoną ilość godzin w służbie Kościoła, ale także popierali stanowisko Ojca Świętego w kwestiach społecznych, starając się odpowiedzieć na wezwanie do szerzenie ewangelii i propagowania „Kultury Życia”.

Ojciec Święty Jan Paweł II, przez ponad 20 lat co roku przysyłał Rycerzom Kolumba list, jako dowód uznania zasług Zakonu w służbie Kościołowi. Wiele razy też udzielał audiencji Radzie Dyrektorów, a także Najwyższemu Rycerzowi.

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba