Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Michael J. McGivney

Proces kanonizacyjny Księdza McGivney został otwarty w 1997 roku przez Daniela A. Cronina, w tym czasie arcybiskupa Hartford, Conn. Diecezjalny etap procesu został zakończony. Teraz Kongregacja ds. Świętych w Watykanie studiuje życie i działalność księdza McGivneya, a także prowadzi dochodzenie w sprawie cudów przypisywanych jego wstawiennictwu.

Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Michael J. McGivney był 29 – letnim wikarym w kościele Marii Panny w New Haven, w stanie Conneticut, kiedy w 1882 roku założył Rycerzy Kolumba. Świętość życia księdza McGivney, jego oddanie posłudze kapłańskiej i pracy w obronie życia rodzinnego, wywarły olbrzymi wpływ na Rycerzy, ich rodziny i na rozwijającą się katolicką wspólnotę.

Rycerze Kolumba założyli Gildię księdza McGivney aby szerzyć informacje o jego życiu, działalności i duchowości.

Modlitwa o kanonizację księdza Michaela J. McGivneya

Boże, Ojcze nasz, opiekunie ubogich i obrońco wdów i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana Michaela J. McGivneya, aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wypełniając Jego przykazanie miłości i budować Jego Ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego Sługi natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować jego dzieło opieki nad potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie prosimy Cię, wynieś Twojego sługę księdza Michaela J. McGivneya na ołtarze, jeśli taka jest Twoja wola. Za jego przyczyną, racz nam udzielić łaski o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba